(ភ្នំពេញ)៖ អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ (អ.ប.ព) បានចេញសេចក្ដីជូនដំណឹងមួយ ស្ដីពីការបិទឈប់ទទួល​ពាក្យស្នើសុំចូលរួមសង្កេតការណ៍ ការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ឆ្នាំ២០១៨ហើយ ចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះតទៅ។

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹង របស់អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ទាំងស្រុង៖