(ភ្នំពេញ)៖ គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត ហៅកាត់ថា គ.ជ.ប បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានផ្លូវការពីជំនួបរវាង លោក ស៊ិក ប៊ុនហុក ប្រធាន គ.ជ.ប និង លោក គីម យ៉ុងហ៊ី អគ្គលេខាធិការសមាគម នៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតពិភពលោក ហៅកាត់ថា AWEB។ ជំនួបរវាងថ្នាក់ដឹកនាំទាំង២ បានធ្វើឡើង នៅថ្ងៃទី១៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧នេះ នៅទីស្តីការ គ.ជ.ប។

ជំនួបខាងលើនេះ ធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណង ស្វែងយល់ពីស្ថាប័ន AWEB និងការបញ្ចុះបញ្ចូល គ.ជ.ប ឲ្យក្លាយជាសមាជិកនៃ AWEB ។

សូមអានលម្អិតនូវសេចក្តីប្រកាស ព័ត៌មានផ្លូវការ ដែលមានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោមនេះ៖