(ភ្នំពេញ)៖ ​សាកលវិទ្យាល័យចំរើនពហុបច្ចេកវិទ្យា បានចេញសេចក្ដីជូនដំណឹង ដល់បេក្ខជនបណ្ឌិតជំនាន់ទី៣ វគ្គទី១ និងវគ្គទី២​ទាំងអស់ ដែល​មិនទាន់បានការពារនិក្ខេបបទបញ្ចប់​ ឬមិនទាន់បានរៀបចំការពារគម្រោងនិក្ខេបបទ មេត្តាមកទំនាក់ទំនងសាកលវិទ្យល័យ ដើម្បីបំពេញសំណុំឯកសារ និងស្នើសុំលិខិតឧទ្ទេសនាមការពារនិក្ខេបបទបញ្ចប់។

តាមសេចក្ដីជូនដំណឹងដែលអង្គភាព Fresh News ទទួលបាននៅព្រឹកថ្ងៃទី១០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧នេះ បញ្ជាក់ថា កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ នឹងត្រូវបញ្ចប់ថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ២០១៧​ខាងមុខនេះ។

សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹង ដែលមានខ្លឹមសារទាំងស្រុងនៅខាងក្រោមនេះ៖