(ភ្នំពេញ)៖ មកដល់ទៀតហើយ ឱកាសពិសេស សម្រាប់អតិថិជន ពីស្រាបៀរស្រស់ ម៉ូនិច ហ្រ្វេស បៀរ គ្រប់ប្រភេទ ដោយបញ្ចុះតម្លៃ ៥០% ចាប់ពីថ្ងៃនេះ រហូតដល់ថ្ងៃ ទី៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ខាងមុខនេះ សម្រាប់សាខា អ៊ីអ៊ន ម៉ល ជាន់ផ្ទាល់ដី តែប៉ុណ្ណោះ។

ស្រាបៀរស្រស់ ម៉ូនិច ហ្រ្វេស ជាភោជនីយដ្ឋាន ផលិតស្រាបៀរស្រស់ រួមមាន ម្ហូបខ្មែរ ថៃ និងការប្រគុំតន្រ្តី ដល់ពាក់កណ្ដាលអាធាត្រ ដែលបង្កើនភាពងាយស្រួលដល់អតិថិជនផងដែរ។

ព័ត៌មានលម្អិត សម្រាប់ ទំនាក់ទំនងកក់តុ៖ 081 588881/089 998871៕