(ភ្នំពេញ)៖ នៅព្រឹក ថ្ងៃទី១៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧នេះ ព្រឹទ្ធសភា បានបើកកិច្ចប្រជុំពេញអង្គរបស់ខ្លួន ដើម្បីពិនិត្យ និងឲ្យយោបល់លើ សេចក្តីស្នើច្បាប់វិសោធនកម្ម ច្បាប់ស្តីពីគណបក្សនយោបាយ និងរបៀបវារៈ២ផ្សេងទៀត។ កិច្ចប្រជុំនេះ បានធ្វើឡើងនៅវិមានព្រឹទ្ធសភា ក្រោមអធិបតីភាព សម្តេច សាយ ឈុំ ប្រធានព្រឹទ្ធសភា ដោយមានសមាជិកព្រឹទ្ធសភា ៤២រូប ចូលរួម។

ខាងក្រោមនេះជាលទ្ធផលផ្លូវការនៃកិច្ចប្រជុំវិសាមញនៃព្រឹទ្ធសភា