(ភ្នំពេញ)៖ អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ (ACU) បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយ ដោយបញ្ជាក់ថា ការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិ និងបំណុល សម្រាប់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សា ឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី៤ ឆ្នាំ២០១៧ ដែលទើបជាប់ឆ្នោតថ្មីនេះ នឹងធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី១៥ ខែកក្កដា ដល់ ថ្ងៃទី១៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧៕

ព័ត៌មានលម្អិតសូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ ACU ដូចខាងក្រោម៖