(ភ្នំពេញ)៖ ក្រុមហ៊ុន អ អិម អេ ខេមបូឌា (RMA Cambodia) ដែលជាតំណាងនាំចូល និងចែកចាយផ្តាច់មុខនូវរថយន្ត ហ្វដ (Ford) ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបានផ្ដល់ នូវកម្មវិធីពិសេសដល់អតិថិជន Ford គ្រប់រូបជាមួយនឹងឱកាស បង់រំលោះរថយន្ត Ford ជាមួយនឹងអត្រាការប្រាក់ ០% រហូតដល់រយៈពេល ២ ឆ្នាំ។

ក្រុមហ៊ុន Ford មានកម្មវិធីបង់រំលោះរថយន្ត ជាមួយនឹងរថយន្ត Ford ម៉ូដែលខាងក្រោម រួមមាន Ford Explorer, Ford F-150 និង Ford Mustang។ ប្រញាប់រួសរាន់ឡើង ព្រោះការផ្ដល់ជូននេះមានត្រឹមតែ ៨គ្រឿងប៉ុណ្ណោះ។

សូមអញ្ជើញមកទទួលយកអត្ថប្រយោជន៍ទំាងអស់នេះ នៅអាគារតាំងបង្ហាញរថយន្តទំាងបីរបស់ Fordដែលរួមមាន៖

*ទីតាំងទី១: អគារលេខ ៤៤៤ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស ទល់មុខក្រសួងដែនដីនគររោបនីយកម្មនិងសំណង់ ទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង៖០២៣ ២១៤ ២១៤

*ទីតាំងទី២៖ នៅតាមបណ្តោយផ្លូវទៅកាន់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិពោចិនតុង ទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង៖ ០២៣ ៨៩០ ៨៨០

*ទីតាំងទី៣: អគារលេខ ៥៩៣ ផ្លូវជាតិលេខ៦ ខេត្តសៀមរាម ទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង៖ ០៦៣ ៧៦៦ ៦៦១
សម្រាប់ពត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ៖ ០១២ ៣៣៣ ៩៧៥៕