(ភ្នំពេញ)៖ ឱកាសពិសេសសម្រាប់បងប្អូនអ្នកដំណើរទាំងអស់ ដែលគាំទ្រការធ្វើដំណើរជាមួយក្រុមហ៊ុន គ្រីស្តាល់ អិចប្រេស ដោយក្រុមហ៊ុនបង្កើត ឲ្យមានកម្មវិធីពិសេសសម្រាប់អតិថិជនទាំងអស់រាល់ការទិញសំបុត្រ១សន្លឹក នឹងថែមជូនកាតសមាជិក វីអាយភី១សន្លឹក ដោយឥតគិតថ្លៃសូមបងប្អូន ប្រញាប់រួសរានឡើងព្រោះឱកាសមានកំណត់។

អត្ថប្រយោជន៍នៃកាតសមាជិកវីអាយភី​ លោកអ្នកនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសភ្លាមៗ គ្រាន់តែបង្ហាញកាតសមាជិក វីអាយភី នៅពេលដែលលោកអ្នកទិញសំបុត្រ នៅគ្រប់សាខាក្រុមហ៊ុន គ្រីស្តាល់ អិចប្រេស ​ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា។

សម្រាប់ព័ត៍មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ៖ 061/067/098 300 500

ក្រុមហ៊ុន គ្រីស្តាល់ អិចប្រេស រហ័ស ទំនុកចិត្ត មានផាសុខភាព និងមានសុវត្ថិភាព។