(ភ្នំពេញ)៖ Mercedes-Benz ជាមួយនិង Motul បានសហការជាមួយគ្នា ដើម្បីផ្ដល់ជូននូវកម្មវិធីមួយដ៏ពិសេស សម្រាប់ការប្ដូរប្រេងម៉ាស៊ីនរថយន្ដរបស់លោកអ្នក នារដូវវស្សានេះ។

រថយន្ដរបស់លោកអ្នកនឹងត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរ ជាមួយប្រេងម៉ាស៊ីន Motul ដែលជាប្រេងម៉ាស៊ីនមានគុណភាពល្អជាងគេ និងតម្រងប្រេង រថយន្ដ Mercedes-Benz មួយដ៏ពិតប្រាកដ ព្រមទាំងធ្វើការត្រួតពិនិត្យជូន ១០០ចំណុច និងការលាងសម្អាតរថយន្ដផងដែរ ដោយលោកអ្នកចំណាយចាប់ពី ៧៩ដុល្លារ ឡើងទៅតែប៉ុណ្ណោះ។

កត្តាខាងលើ គឺជាការត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចសម្រាប់រដូវវស្សារឆ្នាំនេះ។ លើសពីនេះទៅទៀត លោកអ្នកក៏អាចទទួលបាន នូវវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ផងដែរ ជាមួយនឹងកម្មវីធីដ៏ពិសេសខាងលើនេះ។

សូមអញ្ជើញទំនាក់ទំនងកក់ទុកជាមុនឥឡូវនេះ តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ 011 726 988 / 098 655 959 / 078 899 915៕