(ភ្នំពេញ)៖ ដោយសារតែរដូវក្តៅបានឈានចូលមកដល់ហើយ កំដៅ និងធូលី ធ្វើឲ្យស្បែកលោកអ្នកអាចខូចបាន ដូច្នេះក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីខាងមុខនេះ THE SPA មានរៀបចំ ជាកញ្ចប់ប្រូមូសិនពិសេសសំរាប់រក្សាសម្រស់និងសុខភាពរបស់លោកអ្នក តម្លៃត្រឹមតែ៥៨ដុល្លារប៉ុណ្ណោះ(តម្លៃពេញ៧៥ដុល្លា)។

សេវាដ៏ល្អនៅTHE SPA រួមមានដូចជា៖

*អារូម៉ាម៉ាស្សា ៦០នាទី

*ខាត់ស្បែកជាមួយនឹងតែបៃតង ៥០នាទី

*ម៉ាស្សាមុខ៣០នាទី

លើសពីនេះទៅទៀត ថែមទាំងផ្តល់ជូនទឹកផ្លៃឈើស្រស់មួយកែវ ជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់សេវាផ្សេងៗផងដែរ។ ប្រូម៉ូសិនពិសេសនេះចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី០១ ខែមេសា រហូតដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែមេសា២០១៧ខាងមុខនេះ សូមអញ្ជើញមកកាន់ SUN & MOON, Urban Hotel យល់ច្បាស់ ពីអារម្មណ៍របស់លោកអ្នក ។

ព័ត៌មានបន្ថែម៖ http://www.sunandmoonhotel.com/experienc…/stay-play/spa.html ឬទូរស័ព្ទមកកក់ឥឡូវនេះ៖ តាមរយៈ +855 23 961 888/ +855 92 379 997 ៕