(ភ្នំពេញ)៖ នៅយប់ថ្ងៃទី១៣ ខែមករានេះ នាយឧត្តមសេនីយ៍ ឯម សំអាន រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃ និងជាប្រធានគណៈកម្មការប្រឡង ជ្រើសរើសមន្ត្រីនគរបាលជាតិ បានចេញផ្សាយនៅលទ្ធផល នៃការប្រឡងជ្រើសរើសរើស បេក្ខជនឲ្យចូលបម្រើករងារ ក្របខណ្ឌនគរបាលជាតិ។ 

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្តីប្រកាសលទ្ធផល នៃការប្រលងជ្រើសរើសបេក្ខជន ឲ្យចូលបម្រើការងារ ក្នុងក្របខណ្ឌ មន្រ្តីនគរបាលជាតិនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំ តាកែវ កំពង់ស្ពឺ សៀមរាប និងកំពង់ធំ ៖

សេចក្តីប្រកាសលទ្ធផលខេត្តត្បូងឃ្មុំ៖

សេចក្តីប្រកាសលទ្ធផលខេត្តតាកែវ៖

សេចក្តីប្រកាសលទ្ធផលខេត្តកំពង់ស្ពឺ៖

សេចក្តីប្រកាសលទ្ធផលខេត្តសៀមរាប៖

សេចក្តីប្រកាសលទ្ធផលខេត្តកំពង់ធំ៖