(ភ្នំពេញ)៖ ចូលរួមទិញឆ្នោតកីឡាជាតិ លោកអ្នកក៏ដូចជាបានជួយ ដល់វិស័យកីឡានៅកម្ពុជាផងដែរ ដោយឆ្នោតកោសសន្លឹក របស់ក្រុមហ៊ុនកីឡាជាតិ ជាប្រភេទឆ្នោត ដែលងាយកោស ងាយឈ្នះ គឺកោសភ្លាម ឈ្នះភ្លាមតែម្ដង។​

ឆ្នោតកោសសន្លឹក របស់ក្រុមហ៊ុនឆ្នោតកីឡាជាតិ ផ្តល់នូវឱកាសឈ្នះច្រើនដង រហូតដល់៦ដង ហើយទឹកប្រាក់រង្វាន់ធំ ដែលនឹងត្រូវឈ្នះមានរហូតដល់ ៨០,០០០,០០០រៀល។

ឆ្នោតកោសកីឡាជាតិ មានច្រើនទំរង់ និងច្រើនប្រភេទ ដូចជាប្រភេទក្បាច់់គុណខ្មែរ ប្រភេទការប្រណាំងទូក ប្រភេទវេទិកាបាល់ទាត់ និងប្រភេទមហាប្រកួតប៉េណាំងទី ដែលឆ្នោតកោសសន្លឹក របស់ក្រុមហ៊ុនកីឡាជាតិ មានតម្លៃចាប់ពី ១,០០០រៀល ២,០០០រៀល និង៤,០០០រៀលក្នុងមួយសន្លឹក។

ការជាវឆ្នោតកោសកីឡាជាតិមួយសន្លឹករបស់អ្នក គឺជាការចូលរួមចំណែក ក្នុងការបណ្តុះបណ្តាលអត្តពលិកខ្មែរ ដើម្បីភាពជោគជ័យកីឡាស៊ីហ្គេម ២០២៣៕