(ភ្នំពេញ)៖ ទស្សនកិច្ចរយៈពេល២ថ្ងៃជាលើកដំបូងរបស់ លោក រ៉ូឌ្រីហ្គោ ឌូតឺតេ ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីន នៅប្រទេសកម្ពុជា បានបិទបញ្ចប់ហើយនៅយប់ថ្ងៃទី១៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦នេះ ជាមួយនឹងផ្លែផ្កាគួរឱ្យកត់សម្គាល់សម្រាប់ប្រជាជាតិទាំងពីរ។

ទស្សនារូបភាពទាំងស្រុង ស្តីពីដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋរបស់បុរសខ្លាំងហ្វីលីពីនរយៈពេល២ថ្ងៃនៅកម្ពុជា ដោយចាប់ផ្តើមពីការមកដល់ រហូតដល់ពេលចាកចេញទៅវិញ៖