(ភ្នំពេញ)៖ លោក ប៉ាន សូរស័ក្តិ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានបញ្ជាក់ថា កម្ពុជានឹងចូលរួមអនុវត្តន៍គម្រោងថ្មីៗចំនួនបីនៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៧ គឺ (១) eTrade-for-All ផ្តួចផ្តើមដោយអង្គការ UNCTAD, (២) គំនិតផ្តួចផ្តើមសមាហរណកម្មអាស៊ាន (IAI) របស់អង្គការ GIZ និង(៣) ជំរុញទីផ្សារសម្រាប់កសិករខ្នាតតូច (AIMS) របស់អង្គការ IFAD។  គម្រោងទាំងអស់នេះ នឹងរួមចំណែកពង្រីកកំណើនសេដ្ឋកិច្ច និងពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

លោករដ្ឋមន្រ្តីបានអះអាងបែបនេះ ខណៈលោកបានអញ្ជើញធ្វើជាអធិបតីភាព នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអនុគណៈអភិវឌ្ឍន៍ពាណិជ្ជកម្ម និងវិនិយោគពាក់ព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មលើកទី ២៧ ដើម្បីតាមដានការងារកំណែទម្រង់របៀបវារៈពាណិជ្ជកម្មរបស់កម្ពុជា នៅថ្ងៃទី១៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦នេះ។ កិច្ចប្រជុំក៏មានការចូលរួមពីសមាជិក, មន្ត្រីមកពីក្រសួងពាក់ព័ន្ធ, ភ្នាក់ងារអនុវត្តន៍ គម្រោង និងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ប្រមាណជា៦០នាក់។

លោក ប៉ាន សូរស័ក្តិ បានជម្រាបជូនអង្គប្រជុំ ពីសមិទ្ធផលសំខាន់ៗរបស់ក្រសួង ជាពិសេសការងារអនុវត្តន៍គម្រោងនិងការ ស្វែងរក ជំនួយសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មបន្ថែម ដើម្បីគាំទ្រយន្តការអភិក្រមគ្របដណ្តប់លើវិស័យពាណិជ្ជកម្មក៏ដូចជាអនុវត្តន៍ យុទ្ធសាស្ត្រ សមាហរណកម្មពាណិជ្ជកម្ម និងផែនការរយៈពេលមធ្យម​សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ​ពាណិជ្ជកម្ម បន្ទាប់ពីកម្មវិធី TDSP, EIF Tier 1 និង EIF Tier 2 CEDEP I ត្រូវបានបិទបញ្ចប់ជាផ្លូវការនៅចុងឆ្នាំនេះ។

បន្ថែមពីលើនេះ លោក ប៉ាន សូរស័ក្តិ បានបន្តថា «ដើម្បីធានាបាននូវនិរន្តភាពនៃលទ្ធផលគម្រោង និងបន្តសុខដុមរមនា សំដៅបំពេញនូវគម្លាតរវាងការបិទបញ្ចប់គម្រោង TDSP និងចាប់ផ្តើមគម្រោងថ្មី លេខាធិការដ្ឋាន EIF បានយល់ព្រមផ្តល់ ថវិកាគាំទ្រដល់កម្ពុជាចំនួន ៣០០,០០០ (សាមសិបម៉ឺន) ដុល្លារអាមេរិក សម្រាប់រយៈពេល ២ឆ្នាំ (២០១៧-២០១៨) តាមរយៈគម្រោង Sustainability Support Window» ។

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម លោក ប៉ាន សូរស័ក្តិ បានបន្ថែមទៀតថា «ខ្ញុំជឿជាក់ថារបៀបវារៈកំណែទម្រង់របស់កម្ពុជា, យុទ្ធសាស្រ្ត និងការបង្កើន កិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ និងវិស័យឯកជន នឹងបង្កើតបានក្របខណ្ឌសមស្រប មួយសម្រាប់ប្រទេសយើង ដើម្បីចាប់យកការផ្តួចផ្តើមនានា​ដែលអាចឆ្ពោះទៅសម្រេចបាននូវភាពរុងរឿងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច»

គួររំលឹកដែរថា ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកន្លងមកបានដាក់ចេញកម្មវិធីកំណែទម្រង់សំខាន់ៗជាច្រើន ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវបរិយាសកាសធុរកិច្ច និងសមត្ថភាពរបស់ពាណិជ្ជករ សំដៅប្រកួតប្រជែងទាំងក្នុងតំបន់ និងពិភពលោក។ លើសពីនេះ ក្រសូងពាណិជ្ជកម្មក៏បានបង្កើតគណៈកម្មការគ្រប់គ្រង និងជំរុញការរៀបចំសេចក្តីព្រាងច្បាប់ និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តិផ្សេងៗក្រោមវិស័យពាណិជ្ជកម្ម ក្នុងគោលបំណងត្រួតពិនិត្យអំពីវឌ្ឍនភាពនៃការតាក់តែងច្បាប់ E-commerce, ច្បាប់កិច្ចសន្យាពាណិជ្ជកម្ម, និងច្បាប់ការពារអ្នកប្រើប្រាស់ជាដើម៕