(ភ្នំពេញ)៖ ឆ្លើយតបនឹងសេចក្ដីត្រូវការ របស់អតិថិជន ក្រុមហ៊ុន Hyundai នឹងធ្វើការដាក់បង្ហាញ រថយន្ដជាថ្មីម្ដងទៀត នៅផ្សារទំនើប អ៊ីអនម៉ល ថ្ងៃទី ១៣, ១៤, ១៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ ជាមួយប្រូម៉ូសិនពិសេស អបអរពិធីបុណ្យគ្រីស្តម៉ាស។

រថយន្តដែលនឹងត្រូវចូលរួមតាំងបង្ហាញនោះ មានរថយន្ដ១២កៅអី H-1 (លក់ដាច់បំផុតនៅកម្ពុជា) រថយន្ដ Santa SantaFe និងរថយន្ដ Tucson  ដែលបានជាប់ពានរង្វាន់ ខាងផ្នែកសុវត្ថិភាពឆ្នាំ២០១៦ ពីវិទ្យាស្ថានធានារ៉ាប់រងសុវត្ថិភាព សម្រាប់ផ្លូវហាយវ៉េ។

សូមកុំឲ្យឱកាសដ៏រំជើបរំជួលនេះ កន្លងហួសឲ្យសោះ! ចំនួនមានកំណត់! សូមទំនាក់ទំនង ០៩៧ ៧៥៥ ៨១៣៣