(ភ្នំពេញ)៖ ជំនាញផ្នែកផលិតវីដេអូ ថតផ្សាយផ្ទាល់ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ ពិធីសម្ពោធ ពិធីមង្គលការ កម្មវិធីសិល្បៈ និងផលិតភាពយន្តឯកសារ។ ទទួលរៀបចំការប្រគុំតន្ត្រី Concert សម្រាប់ពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ ពិធីជប់លៀងផ្សេង និងការប្រគុំតន្ត្រីតាំងលក់ផលិតផលផ្សេងៗ។

សូមទូរស័ព្ទមកកាន់ ក្រុមហ៊ុន Smart Media Services: 012 823 848 / 012 910 000 / 017 838 889.

រូបភាពច្បាស់ជាងពីប្រព័ន្ធ Full Hd ជាមួយនឹងឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យាទំនើបនៃផលិតផល Black Magic Design, Panasonic 4K កាមេរ៉ា និង ទូរទស្សន៍ Sony 4K HDR ព្រមទាំងសម្ភារៈទំនើបថ្មីផ្សេងៗទៀត!

Smart Media Services ប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាថ្មីទំនើបចុងក្រោយ នោះគឺការផលិតវីដេអូជាប្រព័ន្ធ 4.6K វីដេអូ ដែលមានរូបភាពភ្លឺច្បាស់ជាងគេបង្អស់ សម្រាប់ការផលិតវីដេអូ និងការផ្សាយផ្ទាល់នូវពិធីសំខាន់ៗរបស់លោកអ្នកដូចជា៖ ការសម្ពោធក្រុមហ៊ុន កិច្ចប្រជុំសំខាន់ៗ ពិធីអាពាហ៌ពិពាហ៌ ការផលិតវីដេអូអនុស្សាវរីយ៌មុន ថ្ងៃរៀបអាពាហ៌ពិពាហ៌ ការប្រគុំតន្ត្រី និងការផ្សព្វផ្សាយផលិតផល ព្រមពិធីសំខាន់ៗជាច្រើនទៀតរបស់លោកអ្នក។

លោកអ្នកក៏អាចផ្សាយផ្ទាល់ពីការថតព្រឹត្តិការណ៌ ឬពិធីសំខាន់ៗរបស់លោកអ្នកទៅក្នុងប្រព័ន្ធ Facebook និង YouTube បានផងដែរ! យើងខ្ញុំនិងថែរក្សាពេលវេលានៃព្រឹត្តិការណ៌ និងពិធីសំខាន់ៗ របស់លោកអ្នកជាមួយនឹងគុណភាពខ្ពស់ឥតខ្ចោះ។

សូមទូរស័ព្ទ៖ 012 823 848 / 012 910 000 / 017 838 889
Facebook: Smart Media Service / Web: khmersmartmedia.com