(ភ្នំពេញ)៖ ដើម្បីរីករាយក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះ ម៉ាស្ទ័រគ្រីលមានកម្មវិធីពិសេស ដោយគ្រាន់តែចំណាយត្រឹមតែ ១៥ដុល្លារប៉ុណ្ណោះ នឹងទទួលបានកែវមួយដ៏ស្រស់ស្អាតភ្លាមៗ។

សូមអញ្ជើញមកពិសាទាំងអស់គ្នា នៅម៉ាស្ទ័រគ្រីលជាមួយនិងកម្មវិធីពិសេសៗនេះ។

ព័ត៌មានលម្អិត សូ​មទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ៖ 023 222250៕