(ភ្នំពេញ)៖ គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត (គ.ជ.ប) បានសម្រេចចេញសេចក្តីប្រកាសដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នូវក្រមសីលធម៌ចំនួន៥ចំណុច ជាផ្លូវការ។

ក្រមសីលធម៌ទាំង៥នោះរួមមានដូចខាងក្រោម៖

* ក្រមសីលធម៌ សម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានក្នុងដំណើរការចុះឆ្នោត
* ក្រមសីលធម៌ សម្រាប់មន្រ្តីបោះឆ្នោត
* ក្រមសីលធម៌ សម្រាប់យោធិន​ នៃកងយោធពលខេមរភូមិន្ទ នគរបាលជាតិ និងភ្នាក់ងារសន្តិសុខបោះឆ្នោត ក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោត
* ក្រមសីលធម សម្រាប់គណបក្សនយោបាយ បេក្ខជន និងភ្នាក់ងារគណបក្ស នយោបាយក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោត
* ក្រមសីលធម៌ សម្រាប់អ្នកសង្កេតការណ៍ក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោត៕