(ភ្នំពេញ)៖ នាយឧត្តមសេនីយ៍ នាង ផាត រដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងការពារជាតិ បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូមួយចំនួន ចូលរួមកិច្ចប្រជុំវេទិកាអនុរដ្ឋមន្រ្តីការពារជាតិ ជប៉ុន-អាស៊ានលើកទី៨ (The 8th Japan - ASEAN Defende Vice ministerial Forum) ។

កិច្ចប្រជុំវេទិកាអនុរដ្ឋមន្រ្តីការពារជាតិ ជប៉ុន-អាស៊ានលើកទី៨ បានរៀបចំធ្វើ កាលពីថ្ងៃទី ២១ ដល់ថ្ងៃទី ២២ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៦ នៅប្រទេសជប៉ុន