(ភ្នំពេញ)៖ រីករាយជាមួយការបញ្ចុះតម្លៃដ៏ពិសេស ទៅលើស៊ុបព្រុយត្រីឆ្លាមតូចទឹកក្រហម រហូតដល់១០% រៀងរាល់ថ្ងៃចន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រ នៅThe Ming Room  ក្នុងផ្សារទំនើបអ៊ីអន ជាន់ទី២។ប្រញាប់ទ្បើងកុំឲ្យឱកាសដ៏ល្អនេះ កន្លងផុតទៅឲ្យសោះ រសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ តម្លៃសមរម្យ ពិសេសមានការបញ្ចុះតម្លៃពិសេស ថែមទៀតផង។

ព័ត៌មានលម្អិត សូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ៖ ០៨៩ ៩៩ ៨៨ ៧៣ និង០៩៨ ៥៨ ៨៨ ៨២ ៕