(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា នៅយប់ថ្ងៃទី១០ ខែកញ្ញានេះ បានចេញស្ថិតិ និងភាគរយនៃខេត្តបេក្ខជន ទូទាំងប្រទេសប្រឡងជាប់សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិចំណេះទូទៅ និងបំពេញវិជ្ជា សម័យប្រឡង ២២ សីហា ២០១៦។

ក្រសួងអប់រំរកឃើញថា មណ្ឌលគិរីជាខេត្តដែលមានអត្រាជាប់ច្រើនជាងគេគឺ ៨០,៤៦% បន្ទាប់មកគឺ ឧត្ដរមានជ័យ ៧៨,៤១% និងស្ទឹងត្រែង ៧៦,៩៩%  រីឯខេត្តកោះកុងស្ថិតនៅលំដាប់ចុងក្រោយគេគឺមានអត្រាសិស្សជាប់ត្រឹមតែ ៣៩%៕