(សៀមរាប)៖ អាជ្ញាធរជាតិអប្សរា បានបញ្ជាក់ពីការកាប់ដើមឈើ និងលះមែកឈើមួយចំនួន ក្នុងបរិវេណប្រាសាទតាព្រហ្ម ដើម្បីបញ្ជៀសគ្រោះថ្នាក់ ជាយកថាហេតុដល់ភ្ញៀវទេសចរ និងការខូចខាត ដល់ថ្មប្រាសាទនៅទីនោះ។ ការងារកាប់ដើមឈើ និងមែកឈើនេះ នឹងចាប់ផ្តើមចាប់អនុវត្តនៅថ្ងៃទី០៧ ខែកញ្ញា​ ឆ្នាំ២០១៦តទៅ៕

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់អាជ្ញាធរជាតិអប្សរា ពាក់ព័ន្ធនឹងការងារខាងលើ៖