(ភ្នំពេញ)៖ គិតត្រឹមម៉ោង៦៖០០ល្ងាចថ្ងៃទី០៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៦នេះ ចំនួនប្រជាពលរដ្ឋ ដែលទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាបានកើនដល់ ៤៥១,៨៥០ នាក់។ នេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត នៅប៉ុន្មាននាទីមុននេះ។

សូមជំរាបថា ចំនួនប្រជាពលរដ្ឋ ដែលទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា កាលថ្ងៃទី០២ ខែកញ្ញាម្សិលមិញនេះ មានចំនួន ២៩០,៧២០នាក់ ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះ បានកើនឡើងដល់ ៤៥១,៨៥០នាក់។

ខាងក្រោមនេះជាសេចក្តីប្រកាសរបស់ គ.ជ.ប៖

">