(ភ្នំពេញ)៖ រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ បានចេញសេចក្ដីជូនដំណឹងមួយស្ដីពីការ ចុះត្រួតពិនិត្យ និងផ្លាស់ប្ដូរនាឡិការទឹកចាប់ពីថ្ងៃទី២៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦។

យោងតាមតាមការជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋាករស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ បានឲ្យដឹងថា កំឡុងពេលធ្វើការពិនិត្យ វាស់ស្ទង់ ឬផ្លាសប្ដូរនាឡិកាទឹក ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកក្នុងខណ្ឌមានជ័យ​ នឹងមានភាពរអាក់រអួលរយៈពេលប្រហែលជា២ម៉ោង។

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹង​ របស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ ទាំងស្រុង៖