(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ នៅថ្ងៃនេះ បង្ហាញសមាសភាពក្រុមការងារចំនួន៧ ដែលទទួលដោះស្រាយប បញ្ហាដីធ្លី ៧រាជធានី-ខេត្ត ក្នុងនោះមាននៅរាជធានីភ្នំពេញ កំពង់ស្ពឺ កណ្តាល កំពត ព្រៃវែង ក្រចេះ និងខេត្តព្រះសីហនុ ផងដែរ។

ខាងក្រោមនេះ ជាការកំណត់ក្រុមការងាររបស់ក្រសួង សម្រាប់ដោះស្រាយ បណ្តឹងតាមមូលដ្ឋានទាំងនោះ៖