(កំពង់ចាម)៖ ភ្នាក់ងារ Fresh News បានបន្តរាយការណ៍ថា នៅខណៈពេលនេះម៉ោងប្រមាណ៥៖០០នាទីល្ងាច សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន និងមន្រ្តីមួយចំនួនបាននឹងកំពុងជិះទូកទេសចរណ៍ ទស្សនាទិដ្ឋភាពនានា នៅតាមដងទន្លេ។ ជាមួយនោះដែរ ប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនកុះករ បានឈរមើល និងស្វាគមន៍ចំពោះសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន។