(ភ្នំពេញ)៖ កាន់តែពិសេស! ពីបុរីគ្រីស្ដាល់ ក្រុងតាខ្មៅ មិនត្រឹមតែទិញផ្ទះ អាចបង់រំលស់ ១៧ឆ្នាំ​ ដោយមិនបាច់កក់ប្រាក់ទេ ឥលូវនេះបុរី បានចេញនូវគម្រោងថ្មី សម្រាប់ បងបងប្អូន ដែលមានចំណូល មធ្សម គឺផ្ទះល្វែង មានទទឹង ៤.២០ម៉ែត្រ  បណ្ដោយ ១០ម៉ែត្រ និងសល់មុខផ្ទះ៥ម៉ែត្រ  ក្រោយផ្ទះសល់ ២ម៉ែត្រ តម្លៃត្រឹមតែ ៣២.០០០ដុល្លារ  បង់រំលស់ ១៧ឆ្នាំ ដោយបង់ត្រឹមតែ ៣៦៨ដុល្លារ ដោយមិនមានប្រាក់កក់ឡើយ ។

សូមរួសរាន់ឡើង កម្មវិធីនេះ ផ្ដល់ជូនតែ១០ផ្ទះ ដំបូងតែប៉ុណ្ណោះ ក្រោយពេលលក់រួច១០ផ្ទះ តម្លៃនឹងឡើងដល់ទៅ៣៧.០០០ដុល្លារ។

បញ្ជាក់៖ អាចចូលនៅបានមុនរយៈពេល៦ខែ​ អាស័យដ្ឋាន ស្ថិតនៅផ្លូវជាតិ ២១B ហួសបន្ទាយសុវត្ថិភាពទួលក្រសាំង ១៥០ម៉ែត្រ ឬទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទលេខ៖

០១២ ៨១ ២០០៧ និង០៩៥ ៦៧៨១៦៨ ៕