(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយ ដោយបញ្ជាក់ថា បច្ចុប្បន្នប្រទេសកម្ពុជា កំពុងរងនូវឥទ្ធិពលនៃកូនព្យុះ Mirinae ដែលលក្ខណៈបែបនេះ ធ្វើឲ្យភ្លៀងធ្លាក់ល្អបង្គួរ ក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសកម្ពុជា។

សូមជម្រាបថា នៅថ្ងៃទី២៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦ ក្រសួងធនធានទឹកក៏បានចេញសេចក្តីប្រកាស ពីការព្យាករណ៍ អាកាសធាតុនៅកម្ពុជាផងដែរ ដោយបញ្ជាក់ថា ចាប់ពីថ្ងៃទី២៥ ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦ កម្ពុជានឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ពីតិចទៅច្រើន លាយឡំនឹង ផ្គរ រន្ទះ ខ្យល់កន្ត្រាក់ផងដែរ៕

សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងធនធានទឹកទាំងស្រុង៖