(សៀមរាប)៖ អគ្គិសនីខេត្តសៀមរាប នៅថ្ងៃទី២៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦ បានចេញសេចក្ដីជូនដំណឹងមួយ ស្ដីពីការផ្អាកផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនី នៅតាមតំបន់មួយចំនួន ក្នុងខេត្តសៀមរាប ចាប់ពីថ្ងៃទី២៦-២៧-២៨-២៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦ ចាប់ពីវេលាម៉ោង៨៖០០នាទីព្រឹក រហូតដល់០៥៖៣០នាទីល្ងាច និងនៅថ្ងៃទី០១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ ចាប់ពីម៉ោង៨៖០០នាទីព្រឹក ដល់វេលាម៉ោង៥៖៣០នាទីល្ងាច មូលហេតុដើម្បីធ្វើការប្ដូរ បរិក្ខាអគ្គិសនីមួយចំនួន៕

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹង របស់អគ្គិសនីខេត្តសៀមរាបទាំងស្រុង៖