(ភ្នំពេញ)៖ លោក MIRCEA CONSTANTINESCU ប្រធានបណ្ឌិតសភាទេសចរណ៍អឺរ៉ុប បានចេញសេចក្ដីថ្លែងកោតសរសើរ ចំពោះសម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃកម្ពុជា ក្នុងឱកាសផ្តល់រង្វាន់ «កម្ពុជា​ ជាគោលដៅទេសចរណ៍ល្អបំផុត លើសកលលោកសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៦» និងជាគោលដៅវប្បធម៌ដ៏ពេញនិយមសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៦ ព្រមទាំងបានជ្រើសរើសសម្ដេចតេជោ ជាសមាជិកកិត្តិយសបណ្ឌិតសភាទេសចរណ៍អឺរ៉ុប។ ចំណុចពិសេស នៃសេចក្ដីថ្លែងកោតសរសើរនេះ លោកប្រធានបណ្ឌិតសភាទេសចរណ៍អឺរ៉ុប បានកោតសរសើរថា សម្ដេចតេជោ ជាបុរសពូកែធ្វើ (a Man of Action) និងជាបុរសពូកែចរចា និងសន្ទនា (a Man of Dialogue)។ 

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្ដីថ្លែងកោតសរសើររបស់លោក MIRCEA CONSTANTINESCU ជូនចំពោះសម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន៖