(ភ្នំពេញ)៖ លោក លី សុធារ៉ាយុទ្ធ អគ្គលេខាធិការបក្សភ្លើងទៀន នៅថ្ងៃទី២២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣នេះ ត្រូវបានបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុកមួយចំនួន ទម្លាយសំឡេង ដែលឆ្លៀតទាក់ទងស្រីស្នេហ៍ទៅកម្សាន្តអារម្មណ៍ ពេលចុះពង្រឹងមូលដ្ឋានកន្លងមក។

សំឡេងសន្ទនានេះ ត្រូវបានគេឃើញចែកចាយតាមហ្វេសប៊ុកមួយចំនួនដូចជា៖ Facebook ឈ្មោះ Mo Ana, Thatsak Boonmak និង ហ្វេសប៊ុក Khmer leak ជាដើម។

ជាមួយនឹងការបង្ហោះសំឡេងសន្ទនា, Facebook ឈ្មោះ Mo Ana បានសរសេរថា៖ លោក លី សុធារ៉ាយុទ្ធ អគ្គលេខាធិការបក្សភ្លើងទៀន ពិតជាមិនធម្មតាទេ យកលេសចុះមូលដ្ឋានពង្រឹងបក្ស ប៉ុន្តែតាមពិតទៅគឺចុះមូលដ្ឋាន ដើម្បីពង្រឹងអាអូនតូចរបស់ខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះ ។ ពេលស្តាប់សំឡេងរបស់លោក លី សុធារ៉ាយុទ្ធ ហើយ តើសមាជិក និងសកម្មជនរបស់បក្សភ្លើងទៀនអាចទទួលយកអគ្គលេខាធិការបែបនេះទៀតដោយរបៀបណា

ចំណែកហ្វេសប៊ុក Thatsak Boonmak ក៏បានសរសេរដែរថា៖លោក លី សុធារ៉ាយុទ្ធ អគ្គលេខាធិការបក្សភ្លើងទៀន ពិតជាមិនធម្មតាទេ យកលេសចុះមូលដ្ឋានពង្រឹងបក្ស ប៉ុន្តែតាមពិតទៅគឺចុះមូលដ្ឋាន ដើម្បីពង្រឹងអាអូនតូចរបស់ខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះ ។ ពេលស្តាប់សំឡេងរបស់លោក លី សុធារ៉ាយុទ្ធ ហើយ តើសមាជិក និងសកម្មជនរបស់បក្សភ្លើងទៀនអាចទទួលយកអគ្គលេខាធិការបែបនេះទៀតដោយរបៀបណា?

ជមួយគ្នានេះ ហ្វេសប៊ុក Khmer leak ដែលទន្លាយសំឡេងមួយដែរ បានសរសេរថា៖ មិនធម្មតាទេ លោក លី សុធារ៉ាយុទ្ធ អគ្គលេខាធិការបក្សភ្លើងទៀន ឃ្លានអីដល់ថ្នាក់នេះ នឹកអូនពេក ដល់ថ្នាក់ទូរស័ព្ទ «សុំឱ្យនាងថតកំប៉ុមពីត» ឱ្យមើលទាំង យប់។ ពេលលឺសំឡេងនេះហើយ សមាជិកបក្សប្រាកដជាលេបបាយលែងចូលតែម្តង៕

ខាងក្រោមនេះជាសម្លេងវែកធ្លាយរបស់ លោក លី សុធារ៉ាយុទ្ធ អគ្គលេខាធិការបក្សភ្លើងទៀន៖