(ភ្នំពេញ)៖ ឱកាសពិសេស សម្រាប់អតិថិជនបានមកដល់ទៀតហើយ ដោយគ្រាន់តែទិញ Bowling Set ភ្លាមនៅម៉ាស្ទ័រស៊ុគីស៊ុប នឹងទទួលបានសំបុត្រលេង Bowling ដោយឥតគិតថ្លៃផងដែរ ហើយការថែមជូនសំបុត្រលេងBowlingនេះ រាល់ការទិញ Bowling Set សម្រាប់តែសាខាបូគោ, មុខវត្តបុត្តម, ផ្សារទំនើបអអ៊ីអ៊ន, បាក់ទូក, ធីខេអេវីនូ, និងផ្សារទំនើបសុវណ្ណាតែប៉ុណ្ណោះ។

កម្មវិធីនេះពិសេសនេះ គឺចាប់ពីថ្ងៃនេះ រហូតដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦។

ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនង តាមទូរស័ព្ទលេខ៖ 081 288882 / 023 222230