(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងសារធារណការ និងដឹកជញ្ជូន នៅព្រឹកថ្ងៃ១៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦ បានចេញសេចក្ដីប្រកាសមួយ ស្តីពីការកំណត់ កាលបរិច្ឆេទ នៃការប្រឡងជ្រើសរើស មន្រ្ដីរាជាការចូលបម្រើលការងារ ក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួង ដែលបានកំណត់ប្រឡងនៅថ្ងៃទី២៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦ លើកមកប្រឡងនៅថ្ងៃទី៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦វិញម្ដង នៅវិទ្យាល័យព្រះស៊ីសុវត្ថិ និងសាលាបឋមសិក្សាភ្នំដូនពេញ។

សម្រាបព័ត៌មានលម្អិត សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹង របស់ក្រសួងសារធារណការ និងដឹកជញ្ជូនទាំងស្រុង៖