(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានធ្វើការព្យាករ ពីរបាយទឹកភ្លៀងប្រចាំសប្តាហ៍ ពោលចាប់ពីថ្ងៃទី២៣ ដល់ ២៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦ ដោយរយៈពេលនេះ ភ្លៀងនឹងបន្តធ្លាក់ក្នុងកម្រិតពីមធ្យមទៅច្រើន ស្ទើរទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា។

ក្រសួងធនធានទឹកបានឲ្យដឹងថា នៅក្នុងអំឡុងពេលខាងលើនេះ រាជធានីភ្នំពេញ ក៏អាចទទួលទឹកភ្លៀង ពីមធ្យមទៅច្រើនផងដែរ ហើយសូមប្រជាពលរដ្ឋប្រុងប្រយ័ត្នបាតុភូតផ្គរ រន្ទះ និងខ្យល់កន្ត្រាក់៕

ខាងក្រោមសេចក្តីជូនដំណឹង របស់ក្រសួងធនធានទឹក៖