(ភ្នំពេញ)៖ លោកទេសរដ្ឋមន្រ្តី ជា សុផារ៉ា រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ ដែលទើបចូលកាន់តំណែងថ្មី បានសម្រេចបែងចែកភារកិច្ចរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំ នៃក្រសួងរៀបចំដែនដីឡើងវិញ ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការទទួលខុសត្រូវ។

សេចក្តីសម្រេចរបស់ លោកទេសរដ្ឋមន្រ្តី ជា សុផារ៉ា បានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី១៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦ ដោយក្នុងនោះមានការបែងចែកភារកិច្ច របស់រដ្ឋលេខាធិការចំនួន៦រូប និងអនុរដ្ឋលេខាធិការចំនួន១៨រូប ឱ្យមានការទទួលខុសត្រូវដាច់ដោយឡែកពីគ្នា៕

ខាងក្រោមនេះជាសេចក្តីសម្រេចរបស់ លោកទេសរដ្ឋមន្រ្តី ជា សុផារ៉ា៖