(ភ្នំពេញ)៖ ទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកូរ៉េ (កយកា-KOICA) បានបើកកិច្ចពិភាក្សាតុមូលជាមួយគណៈកម្មាធិការនីតិសម្បទា និងអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា នៃក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ដើម្បីពិនិត្យអំពីការស្នើសុំសំណើគម្រោងថ្មីសម្រាប់ឆ្នាំ២០២៤នៅកម្ពុជា។

កិច្ចពិភាក្សា បានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២នេះ នៅគណៈកម្មាធិការនីតិសម្បទានិងអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា នៃក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា។ ភាគីទីភ្នាក់ងារ KOICA ដឹកនាំដោយ លោក នោ ហ្យន់ជូន (Rho Hyunjun) ប្រធានតំណាងទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកូរ៉េ KOICA ប្រចំាប្រទេសកម្ពុជា ខណៈភាគីកម្ពុជាដឹកនាំដោយ លោក ឈៀង យ៉ាណារ៉ា រដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រី អគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការនីតិសម្បទា និងអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជានៃក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា។

គោលបំណងសំខាន់នៃកិច្ចប្រជុំនេះ ធ្វើឡោះងពិភាក្សាអំពីវិស័យអាទិភាពសំខាន់ៗរបស់ KOICA រួមមាន សុខាភិបាល អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ឌីជីថល និងបរិស្ថាន/ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ពិភាក្សាអំពីគម្រោងថ្មីរបស់ KOICA សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានៅឆ្នាំ២០២៤ និងចែករំលែកវឌ្ឍនភាពនៃគម្រោងដែលកំពុងដំណើរការ គម្រោងសម្រាប់ឆ្នាំ២០២២ និង២០២៣ និងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តដែលទើបនឹងបញ្ជូនមក។

ក្នុងឱកាសនោះ លោក ឈៀង យ៉ាណារ៉ា បានថ្លែងអំណរគុណចំពោះកយកា និងប្រជាជន ព្រមទាំងរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងភាពជាដៃគូដ៏រឹងមាំ ដែលបាន នឹងកំពុងរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់ប្រទេសកម្ពុជា។

ចំណែក លោក នោ ហ្យន់ជូន បានសម្តែងសេចក្តីសោមនសរីករាយយ៉ាងខ្លាំង ក្នុងការបំពេញបេសកកម្មនៅកម្ពុជា ក្នុងនាមជាប្រធានតំណាងទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកូរ៉េ ប្រចំាប្រទេសកម្ពុជា។ លោកបានលើកឡើងពីសមិទ្ធិផលដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ចំពោះការអនុវត្តវិធានការ និងកិច្ចអន្តរាគមន៍របស់រាជរដ្ឋាភិបាលប្រកបដោយជោគជ័យ និងមានប្រសិទ្ធភាព ដើម្បីដោះស្រាយ ការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ការបើកប្រទេសឡើងវិញ និងការធ្វើសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញលើគ្រប់វិស័យ។

លោក នោ ហ្យន់ជូន ក៏បានលើកឡើងអំពីជំហានបន្ទាប់ នៃការធ្វើការជាមួយក្រសួងពាក់ព័ន្ធរបស់ប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បើរៀបចំឯកសារទស្សនទានគម្រោង (Project Concept Paper -PCP) សម្រាប់ការស្នើសុំសំណើគម្រោងថ្មីសម្រាប់ឆ្នាំ២០២៤។

លោក ឈៀង យ៉ាណារ៉ា បានសម្តែងការពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះគំនិតផ្តួចផ្តើមនេះ ដែលលោកបានលើកទឹកចិត្ត KOICA ឲ្យពិភាក្សាលម្អិតអំពីបច្ចេកទេសនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយក្រសួងពាក់ព័ន្ធ ដើម្បើរៀបចំឯកសារទស្សនទានគម្រោង (Project Concept Paper -PCP) សម្រាប់ការស្នើសុំសំណើគម្រោងថ្មី ។

ចាប់តាំងពីឆ្នាំ១៩៩១ ដល់ឆ្នាំ២០២១ កយកា-KOICA បានផ្តល់ជំនួយឥតសំណងប្រហែល ៣១០លានដុល្លារអាមេរិក ដល់ប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីជួយដល់ការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចសង្គមកម្ពុជា។ដោយឡែក សម្រាប់ឆ្នាំ២០២២នេះវិញ ជំនួយឥតសំណងរបស់ KOICA សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជា ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងមានចំនួនប្រហែល ២០,៧ លានដុល្លារអាមេរិក៕