(សៀមរាប)៖ អគ្គិសនីខេត្តសៀមរាប នៅថ្ងៃទី១០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦ បានជូនដំណឹងដល់ប្រជាពរដ្ឋ ឲ្យបានដឹងអំពីការផ្អាកផ្គត់ផ្គង់ ចរន្ដអគ្គិសនីជាច្រើនកន្លែង នៅថ្ងៃពុធទី១១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦ ចាប់ពីវេលាម៉ោង៨៖០០នាទីព្រឹក ដល់វេលាម៉ោង១៧៖០០នាទីល្ងាច មូលហេតុដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរបរិក្ខាអគ្គិសនី៕

សម្រាប់ព័ត៌មាន​លម្អិត សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹង របស់អគ្គិសនីខេត្ត​សៀមរាប​ទាំងស្រុង៖