(ភ្នំពេញ)៖ អគ្គិសនីកំពង់ចាម បានសេចក្តីជូនដំណឹងមួយ បញ្ជាក់ពីការផ្អាកផ្គត់អគ្គិសនី​ នៅតំបន់មួយចំនួននៃខេត្តកំពង់ចាម និងក្រចេះ នៅថ្ងៃទី១២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦ ចាប់ពីម៉ោង៩៖០០នាទី ដល់ម៉ោង៥៖០០នាទីរសៀល ដើម្បីកាប់សម្អាតដើមឈើ និងមែកឈើដែលលូតមកប៉ះខ្សែបណ្តាញ​ បញ្ជូនរង២២គីឡូវ៉ុល៕

ព័ត៌មានលម្អិតនៃការផ្អាកផ្គត់ផ្គង់នេះ សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងទាំងស្រុង៖