(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគររូបនីយកម្ម និងសំណង់ នៅថ្ងៃទី១១ ខែមេសានេះ បានប្រកាសតែងតាំងមន្រ្តីខុទ្ទកាល័យ ចំនួន៥នាក់។
មន្រ្តីខុទ្ទកាល័យរបស់ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគររូបនីយកម្ម និងសំណង់ ទាំង៥រូបរួមមាន៖
១.លោក ផារ៉ា​ មង្គល  ជានាយខុទ្ទកាល័យ
២.លោក ហេង ប៊ុនធឿន សមាជិក
៣.លោក ឡេង គឺឈ័ង សមាជិក
៤.កញ្ញា នូសុវត្ថិ ចាន់វត្តី សមាជិកា
៥.លោក ហាក់ លីណា សមាជិក៕