(ភ្នំពេញ)៖ អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ (ACU) នៅថ្ងៃទី២៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ បានប្រកាសពីលទ្ធផលកិច្ចប្រជុំលេខាធិការដ្ឋាន នៃស្ថាប័នប្រឆាំងអំពើពុករលួយអាស៊ាន ឬអាស៊ានផេក (ASEAN-PAC) លើកទី១៧ និងសិក្ខាសាលាថ្នាក់តំបន់ តាមរយៈសន្និសិទវីដេអូ។ នេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ដែលបណ្តាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាន៕

សូមអានសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានខាងក្រោម៖