(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា បានអំពាវនាវឱ្យប្រជាពលរដ្ឋ ដែលមានអាយុ ៦ឆ្នាំឡើងទៅ ដែលព្យាបាលជាសះស្បើយពីជំងឺកូវីដ១៩ ចាប់ពី៤ខែឡើងទៅ ហើយមិនទាន់ទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩នោះ សូមទៅចាក់វ៉ាក់សាំងនេះដោយការស្ម័គ្រចិត្ត។ នេះបើតាមសេចក្តីជូនព័ត៌មាន ដែលបណ្តាញ Fresh News ទទួលបាន៕

សូមអានសេចក្តីជូនព័ត៌មានខាងក្រោម៖