(ភ្នំពេញ)៖ គណបក្សរាជានិយមហ៊្វុនស៊ិនប៉ិច នៅថ្ងៃទី២២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានសម្រេចតែងតាំង លោក ញឿន រ៉ាដែន ជាអ្នកនាំពាក្យថ្មី នៃគណបក្សហ៊្វុនស៊ិនប៉ិច ជំនួស លោក ផាន់ សិទ្ធី ដែលត្រូវបានបញ្ចប់តំណែង។ នេះបើតាម លិខិតរបស់ គណបក្សហ៊្វុនស៊ិនប៉ិច ផ្ញើមកកាន់ Fresh News ។

 ខាងក្រោមនេះជាសេចក្តីប្រកាសរបស់គណបក្សហ៊្វុនស៊ិនប៉ិច៖