(ស្វាយរៀង)៖ រដ្ឋបាលខេត្តស្វាយរៀង នៅថ្ងៃទី២២ ខែកញ្ញា បានជូនដំណឹងពីការបន្ថែមមណ្ឌលចាក់វ៉ាក់សាំងជូនកុមារ ចាប់ពី ៦ឆ្នាំ ដល់ក្រោម ១៨ឆ្នាំ ចំនួន ៨ទីតាំង នៅតាមក្រុងស្រុក។ នេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹង ដែលបណ្តាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាន៕

សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖