(ភ្នំពេញ)៖ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានចេញអនុក្រឹត្យតែងតាំង លោក តូច ប៉ូលីវ៉ា ដែលបច្ចុប្បន្នជាមន្រ្តីសុខាភិបាលជាន់ខ្ពស់ ឱ្យទៅជាអភិបាលរងខេត្តស្វាយរៀង។ នេះបើយោងតាមអនុក្រឹត្យស្តីពីការតែងតាំងមន្រ្តីរាជការ របស់រាជរដ្ឋាភិបាកម្ពុជា ដែលអង្គភាព Fresh News ទទួលបាននៅថ្ងៃនេះ។

សូមអានអនុក្រឹត្យរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដែលមានខ្លឹមសារ ដូចខាងក្រោម៖