(ភ្នំពេញ)៖ ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានសម្រេចឧបត្ថម្ភថវិកា ៥ម៉ឺនរៀល ដល់មន្រ្តីរាជការ គ្រប់ក្រសួងស្ថាប័ន នៅក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី ប្រពៃណីជាតិនៅខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦នេះ។

ប្រាក់ឧបត្ថម្ភនេះ ក្រសួង ស្ថាប័នសាមី ត្រូវរៀបចំជូនមន្រ្តីរាជការ បុគ្គលិក និង ភ្នាក់ងារសាធារណៈរបស់ខ្លួន ឱ្យបានរួចរាល់បន្ទាប់ពីបើកគណនីបៀវត្សរ៍។

ខាងក្រោមនេះជាអនុក្រឹត្យរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ស្តីពីការផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភក្នុងឱកាស បុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិ៖