(ភ្នំពេញ)៖ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី២៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦ បានចេញសេចក្តីសម្រច ទទួលស្គាល់ការកែសម្រូល សមាសភាព ក្រុមការងារ ផ្នែកស្រូវ អង្ករ ផ្នែកឯកជននៃវេទិកា​រាជរដ្ឋាភិបាល-​ផ្នែកឯកជន។ នេះបើតាមលិខិតរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែល Fresh News ទើបតែទទួលបានមុននេះបន្តិច។

សមាសភាពក្រុមការងារដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្រេចទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការនាពេលនេះ រួមមាន ១.លោក សុខ ពុទ្ធីវុធ ជាសហប្រធាន ២.លោក គឹម សាវុធ អនុប្រធាន។ ក្រៅពីនោះមាន លោក ហ៊ុន ឡាក់ ,លោក ភូ ពុយ , លោក សុខ ហាច , សុខ សារ៉ន ,ចាន់ សុឃាំង , លោក នង វាសនា និងលោក តាំង ឆុងងី ជាសមាជិក។

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្តីសម្រេចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល៖