(ព្រះសីហនុ)៖ នៅវេលាម៉ោង ២៖៤០នាទីរសៀលថ្ងៃទី១៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦នេះ អគ្គិភ័យកំពុងឆេះផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋ នៅខាងក្រោយផ្សារពាណិជ្ជកម្ម សង្កាត់លេខ២ ក្រុងព្រះសីហនុ។ នៅពេលនេះកម្លាំងសមត្ថកិច្ច និងរថយន្តពន្លត់អគ្គិភ័យកំពុងចេញជួយអន្តរាគមន៍ហើយ៕

 

Posted by Fresh News on Thursday, March 17, 2016
អគ្គិភ័យកំពុងឆេះផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋ នៅក្រោយផ្សារពាណិជ្ជកម្ម ក្រុងព...

អគ្គិភ័យកំពុងឆេះផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋ នៅក្រោយផ្សារពាណិជ្ជកម្ម ក្រុងព្រះសីហនុ

Posted by Fresh News on Thursday, March 17, 2016