(ភ្នំពេញ)៖ នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦នេះ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តី នៃកម្ពុជា បានអញ្ជើញជាអធិបតីភាព នៅក្នុងពិធីបើកសម្ពោធស្ថានីយ​អ្នកដំណើរ​ថ្មី នៃ​អាកាសយានដ្ឋាន​អន្តរជាតិភ្នំពេញ។

ស្ថានីយចេញដំណើរថ្មីនេះ មានលក្ខណៈធំទូលាយ និងមានស្តង់ដារបច្ចេកទេសខ្ពស់ បង្កើតឡើងស្របពេលដែល មានតម្រូវការចាំបាច់ និងកំណើនភ្ញៀវទេសចរណ៍ មានការកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់៕

សូមទស្សនា និងស្ដាប់ប្រសាសន៍ទាំងស្រុង ដូចខាងក្រោមនេះ៖

ប្រសាសន៍ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឱ្យដំណើរការ ស្...

សូមទស្សនា និងស្ដាប់ប្រសាសន៍ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឱ្យដំណើរការ ស្ថានីយអ្នកដំណើរថ្មី នៃអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញ(ភ្នំពេញ)៖ នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦នេះ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តី នៃកម្ពុជា បានអញ្ជើញជាអធិបតីភាព នៅក្នុងពិធីបើកសម្ពោធស្ថានីយអ្នកដំណើរថ្មី នៃអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញ។ស្ថានីយចេញដំណើរថ្មីនេះ មានលក្ខណៈធំទូលាយ និងមានស្តង់ដារបច្ចេកទេសខ្ពស់ បង្កើតឡើងស្របពេលដែល មានតម្រូវការចាំបាច់ និងកំណើនភ្ញៀវទេសចរណ៍ មានការកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់៕

Posted by Fresh News on Tuesday, March 15, 2016