(ព្រែវែង)៖ នៅថ្ងៃទី១២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦នេះ លោក ចាន់ វ៉ាន់ធឿន ប្រធានក្រុមការងារគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ឃុំគោកគង់កើត ស្រុកកញ្ច្រៀច និងឃុំជាខ្លាង ស្រុកស្វាយអន្ទរ ខេត្តព្រៃវែង បានអញ្ជើញចូលរួមពិធីផ្សព្វផ្សាយ ខ្លឹមសារនៃសន្និបាតគណៈកម្មាធិការកណ្តាលលើកទី៣៩ អាណត្តិទី៥ នៅឃុំទាំងពីរគឺ ឃុំគោកគង់កើត និងឃុំជាខ្លាង។

កម្មវិធីនោះមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋ និងមន្រ្តីមូលដ្ឋានជាច្រើន។ ដោយពេលព្រឹកចុះនៅឃុំគោកគង់កើត និងពេលរសៀលចុះ នៅឃុំជាខ្លាង៕