(ភ្នំពេញ)៖ មជ្ឈមណ្ឌលឧត្តមវិជ្ជា (OVC) បានផ្តល់វគ្គជំនាញវិជ្ជាជីវៈ និងចំណេះដឹង ភាសាអង់គ្លេសគ្រប់កម្រិត រយៈពេលជិត ២០ឆ្នាំមកហើយ និងដើម្បីលើកស្ទួយ គុណភាពអប់រំ មជ្ឈមណ្ឌល OVC បានសំរេចបើកបន្ថែម ថ្នាក់មតេយ្យ ដែលមានកម្មវិធីជាច្រើន ដូចជា ការស្តាប់ ការអាន ការនិយាយ កីឡា និងវគ្គកុំព្យូទ័រ ដែលនឹងចាប់ផ្តើម នៅថ្ងៃទី ០១ មេសា ២០១៦តទៅ។  

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទំនាក់ទំនងមក OVC នៅក្នុងបុរីប៉េងហួតបឹងស្នោ ឬ តាមទូរស័ព្ទលេខ ០១០៦៨៨ ៨២៣, ០១០ ៧៨៨ ៨២៥  
E-mail: [email protected], Facebook: otdomvichea.com, WWW.otdomvichea.com៕